Informacje o bieżącym operatorze


Tryb przeniesienia:Pamiętaj, że przenosząc numer telefonu z oferty abonamentowej będziesz zobowiązany zapłacić za okres wypowiedzenia swojemu obecnemu operatorowi mimo, że numer będzie już działać w sieci A2MOBILE.

Wybierając ten tryb przeniesienia swojego numeru możesz również zapłacić karę swojemu dotychczasowemu operatorowi, jeśli Twoja umowa z dotychczasowym operatorem została zawarta na czas określony.

Preferowany kontakt:Klient:Dane przedstawiciela firmy:
Adres do korespondencji:
Informacje dodatkowe:
Zgody
Wyrażam zgodę na przekazanie podanych danych w formularzu do Biura Obsługi Klienta sieci a2mobile, celem rozpoczęcia procedury przenoszenia numeru do operatora Aero2 Sp. z o.o.
Informacje dodatkowe:
Po przeniesieniu numeru zostanie on zarejestrowany w sieci A2MOBILE